طناب زدن

۴۵۰ تومان

آسیب های شایع در فوتبال و نحوه برخورد با آنها

۸۰۰ تومان

ورزش دوچرخه سواری

۴۰۰ تومان

ورزش بدمینتون

۴۰۰ تومان

ایمنی در مبارزات تکواندو

۲۰۰ تومان

انعطاف پذیری

۳۰۰ تومان

سوارکاری

۴۰۰ تومان

دوپینگ

۵۰۰ تومان

بسکتبال

۵۰۰ تومان

ورزش تنیس روی میز

۴۰۰ تومان
0