علائم هشدار دهنده ابتلا به بیماری کلیوی

۴۰۰ تومان

بیماری هپاتیت B

۳۰۰ تومان

بیماری وبا

۴۰۰ تومان

بیماری مالاریا

۳۰۰ تومان

بیماری کواشیورکور

۳۰۰ تومان

گوش و بیماری های آن

۴۰۰ تومان

بیماری کزاز

۴۰۰ تومان

بیماری های قلب و عروق

۴۰۰ تومان

بیماری سل

۴۰۰ تومان

بیماری های گوارشی ( زخم اثنی عشر و یبوست)

۵۰۰ تومان
0